Menu

Đường dây tiếp nhận ý kiến
0983609369 tcsknt@gmail.com
Số ISSN: 2525-2542; ISSN: 3030-4032
Journal of Endocrinology and Health Science
Số ISSN: 2525-2542; ISSN: 3030-4032
Journal of Endocrinology and Health Science
Menu
×
Số 16 (2023)
Ngày xuất bản: 2023-11-12

Số đầy đủ

NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC BỆNH LÝ ĐAU TẠI VIỆT NAM

Nguyễn Văn Chương; Nguyễn Thị Thanh Thủy; Đinh Vinh Quang; Lê Văn Minh và cộng sự
PDF Trích dẫn

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM RỐI LOẠN TRẦM CẢM, RỐI LOẠN STRESS SAU SANG CHẤN Ở BỆNH NHÂN COVID-19 KÉO DÀI BẰNG THANG ĐIỂM PHQ-9, PCL-5 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA XANH PÔN

Phạm Văn Dương, Ngô Thị Hảo, Nguyễn Thị Nga, Khúc Thị Thanh Mai, Nguyễn Thị Dung, Đỗ Đình Tùng
PDF Trích dẫn

ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG THẮT LƯNG BẰNG LIỆU PHÁP OZONE QUA DA DƯỚI HƯỚNG DẪN CỦA CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH

Đinh Trung Thành, Đỗ Đình Tùng, Nguyễn Văn Nghĩa, Lương Minh Tuấn, Đoàn Thị Giang, Vũ Thị Sao Mai, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Văn Toàn, Đinh Hùng Cường
PDF Trích dẫn