Menu

Đường dây tiếp nhận ý kiến
0983609369 tcsknt@gmail.com
Số ISSN: 2525-2542; ISSN: 3030-4032
Journal of Endocrinology and Health Science
Số ISSN: 2525-2542; ISSN: 3030-4032
Journal of Endocrinology and Health Science
Menu
×
Số 6 (2018)
Ngày xuất bản: 2018-04-12

Số đầy đủ

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NANO TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG

Đỗ Đình Tùng (Trường Đại học Y Hà Nội)
PDF Trích dẫn

CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN THANH NHÀN NĂM 2017

Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Duy Luật, Nguyễn Ngọc Khánh, Lê Thị Thủy, Nguyễn Hữu Thắng
PDF Trích dẫn