Menu

Đường dây tiếp nhận ý kiến
0983609369 tcsknt@gmail.com
Số ISSN: 2525-2542; ISSN: 3030-4032
Journal of Endocrinology and Health Science
Số ISSN: 2525-2542; ISSN: 3030-4032
Journal of Endocrinology and Health Science
Menu
×
Số 13 (2023)
Ngày xuất bản: 2023-02-24

Số đầy đủ

KHẢO SÁT KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH CHĂM SÓC BÀN CHÂN CỦA BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA XANH PÔN NĂM 2021

Nguyễn Thị Thúy Nga, Đỗ Đình Tùng, Ngô Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Hữu Tùng
Trích dẫn

PHƯƠNG PHÁP TĂNG NHIỆT ĐỘ BẰNG SÓNG ĐIỆN TỪ HỘI TỤ KHÔNG XÂM LẤN ĐỂ ĐIỀU TRỊ KHỐI U UNG THƯ

Bùi Vinh Quang, Đỗ Đình Tùng, Phan Ngọc Chúc, Nguyễn Trọng Hiếu, Phan Anh, Bùi Nho Thực
https://doi.org/10.62577/vdj.v16i1.108 Trích dẫn

TỔNG QUAN VỀ ĐÔNG CẦM MÁU, SỰ HÌNH THÀNH HUYẾT KHỐI VÀ CÁC THUỐC CHỐNG ĐÔNG HEPARIN, THUỐC KHÁNG VITAMIN K

Nguyễn Đức Long, Nguyễn Sơn Tùng, Lương Văn Chương, Nguyễn Bá Thắng, Nguyễn Hồng Tuyên
https://doi.org/10.62577/vdj.v16i1.109 Trích dẫn

TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU VỀ CẤY CHỈ CATGUT VÀ NHĨ ÁP TRONG Y HỌC CỔ TRUYỀN

Bùi Tiến Hưng, Nguyễn Hoài Thu, Nguyễn Tuyết Trang, Nguyễn Phương Anh, Nguyễn Thu Hương
https://doi.org/10.62577/vdj.v16i1.1010 Trích dẫn