Menu

Đường dây tiếp nhận ý kiến
0983609369 tcsknt@gmail.com
Số ISSN: 2525-2542; ISSN: 3030-4032
Journal of Endocrinology and Health Science
Số ISSN: 2525-2542; ISSN: 3030-4032
Journal of Endocrinology and Health Science
Menu
×
Số 15 (2023)
Ngày xuất bản: 2023-09-30

Số đầy đủ

BÁO CÁO MỘT TRƯỜNG HỢP NẤM PHỔI ASPERGILLUS XÂM LẤN TRÊN BỆNH NHÂN HEN PHẾ QUẢN

Nguyễn Thanh Hiếu, Vũ Văn Thành, Trần Thị Thu Hiền
PDF Trích dẫn

NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG RỐI LOẠN LO ÂU, RỐI LOẠN GIẤC NGỦ Ở BỆNH NHÂN COVID-19 KÉO DÀI ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA XANH PÔN

Phạm Văn Dương, Ngô Thị Hảo, Nguyễn Thị Nga, Khúc Thị Thanh Mai, Nguyễn Thị Dung, Đỗ Đình Tùng
PDF Trích dẫn