Menu

Đường dây tiếp nhận ý kiến
0983609369 tcsknt@gmail.com
Số ISSN: 2525-2542; ISSN: 3030-4032
Journal of Endocrinology and Health Science
Số ISSN: 2525-2542; ISSN: 3030-4032
Journal of Endocrinology and Health Science
Menu
×
Tập 20, Số 1 (2024)
Ngày xuất bản: 2024-02-15

Số đầy đủ

ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG KHÁNG VIRUT VIÊM GAN B CỦA CÁC NHÓM HOẠT CHẤT TỪ RỄ CÂY NHÓ ĐÔNG (MORINDA LONGISSIMA) IN VITRO

Đặng Thành Chung, Trần Thu Hường, Nguyễn Công Thùy Trâm, Đoàn Thị Vân, Vũ Thị Hà, Nguyễn Trung Hưng, Lương Cao Đồng, George B. Lenon, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Lĩnh Toàn
https://doi.org/10.62577/jehs.v20i1.804 PDF Trích dẫn

PHÂN LẬP CÁC HỢP CHẤT CÓ TÁC DỤNG BẢO VỆ GAN VÀ KHÁNG VIRUS VIÊM GAN (ANTHRAQUINONE) TỪ RỄ CÂY NHÓ ĐÔNG Ở VIỆT NAM

Nguyễn Mạnh Cường, Phạm Ngọc Khanh, Nguyễn Văn Tài, Đoàn Thị Vân, Vũ Thị Hà, Ngọ Thị Phương, Lê Minh Hà, Phạm Quốc Long, Trần Thu Hường
https://doi.org/10.62577/jehs.v20i1.807 PDF Trích dẫn