Menu

Đường dây tiếp nhận ý kiến
0983609369 tcsknt@gmail.com
Số ISSN: 2525-2542; ISSN: 3030-4032
Journal of Endocrinology and Health Science
Số ISSN: 2525-2542; ISSN: 3030-4032
Journal of Endocrinology and Health Science
Menu
×

Hướng dẫn cách loại bỏ chai chân

Chai chân ở người đái tháo đường rất dễ dẫn đến hoại tử vì vậy phải loại bỏ càng sớm càng tốt.