Menu
×

Hướng dẫn chung về thành lập các Hội, Chi hội Người giáo dục bệnh đái tháo đường

Ngày đăng: 26/06/2017 In bài viết này

Nhằm thực hiện chức năng nhiệm vụ đã được Bộ Nội vụ phê duyệt, Trung ương Hội Người giáo dục bệnh Đái tháo đường Việt Nam triển khai thực hiện kế hoạch phát triển Hội, tiến tới xây dựng hệ thống giáo dục bệnh đái tháo đường trên toàn quốc góp phần ngăn chặn bệnh đái tháo đường, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 16/4/2013 quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010;

Căn cứ Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Hội Người giáo dục bệnh đái tháo đường Việt Nam, được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 1579/QĐ-BNV ngày 15/10/2015;

Nhằm thực hiện chức năng nhiệm vụ đã được Bộ Nội vụ phê duyệt, Trung ương HộiNgười giáo dục bệnh Đái tháo đường Việt Nam triển khai thực hiện kế hoạch phát triển Hội, tiến tới xây dựng, hoàn thiện hệ thống giáo dục bệnh ĐTĐ trên toàn quốc góp phần ngăn chặn bệnh ĐTĐ, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Qua triển khai thực tế, một số địa phương đã thành lập được các Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản đã hoạt động tích cực, hiệu quả; các Hội/Chi hội/Câu lạc bộ đã tổ chức các chương trình giáo dục ĐTĐ, các hoạt động hỗ trợ hội viên mang lại lợi ích cho cộng đồng và người bệnh.

Tổ chức mạng lưới giáo dục bệnh ĐTĐ Việt Nam gồm có:

+ Trung Ương Hội Người giáo dục bệnh Đái tháo đường Việt Nam (Do Bộ Nội vụ ra quyết định thành lập).

+ Ở Cấp tỉnh: có Hội Người Giáo dục bệnh Đái tháo đường cấp tỉnh/Hội Người bệnh Đái Tháo đường tỉnh (Do Ủy ban Nhân dân tỉnh ra quyết định thành lập).

+ Ở Cấp Huyện: có Hội Người Giáo dục bệnh Đái tháo đường cấp Huyện/Hội Người bệnh Đái Tháo đường cấp Huyện (Do Ủy ban Nhân dân Huyện ra quyết định thành lập).

+ Ở Cấp xã/phường và các đơn vị tương đương có các chi Hội, Câu lạc bộ đái tháo đường của địa phương trực thuộc các Hội cấp trên.

+ Các Bệnh viện/TT Y tế, nếu đang quản lý, điều trị bệnh nhân ĐTĐcó thể thành lập các chi Hội/ Câu lạc bộ bệnh nhân ĐTĐ trực thuộc Hội Người giáo dục bệnh đái tháo đường/Hội Người bệnh đái tháo đường cùng cấp.

Theo Thông tư số 03/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 16/4/2013 thì các Hội ở cấp tỉnh, cấp huyện do Ủy Ban Nhân dân cùng cấp ra quyết định thành lập; các tổ chức Hội cấp Tỉnh và cấp Huyện là các tổ chức có tư cách pháp nhân, có con dấu có tài khoản; tự chủ về các hoạt động và tự chủ về tài chính trên cơ sở tuân thủ pháp luật. Các Hội ở cấp trên chỉ quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn về mặt chuyên môn. Hội Người Giáo dục bệnh Đái tháo đường Việt Nam và các tổ chức Hội ở địa phương được phép kết nạp các Chi Hội/ Câu lạc bộ trên địa bàn làm Hội viên.

Các Sở Y tế, các Bệnh viện/Trung tâm Nội Tiết, các Khoa Nội tiết hoặc các TT YTDP các tỉnh làm đầu mối vận động các tổ chức, các nhân tham gia vào các tổ chức Hội ở địa phương. Về định hướng chọn người lãnh đạo Hội: Chủ tịch Hội thường là các Bác sĩ về Nội tiết-Đái tháo đường hoặc bệnh nhân mắc bệnh ĐTĐ có khả năng, nhiệt tình trong công tác Hội và được các hội viên tín nhiệm; các Phó chủ tịch Hội cũng có thể là bệnh nhân hoặc nhân viên y tế, thường là các trưởng, phó các đơn vị điều trị bệnh đái tháo đường.

Về tên gọi: Tên gọi chung là Hội Người giáo dục bệnh Đái tháo đường để lôi kéo các tổ chức, cá nhân quan tâm đến các hoạt động nhằm giáo dục, tư vấn, giúp đỡ người bệnh đái tháo đường làm giảm gánh nặng bệnh tật cho xã hội, gia đình và người bệnh mắc ĐTĐ. Các tổ chức Hội/ Câu lạc bộ có thể có tên gọi khác để phù hợp với từng địa phương như Hội Người Giáo dục bệnh đái tháo đường tỉnh…, Câu lạc bộ Đái tháo đường Việt Nam, Hội Người bệnh đái tháo đường tỉnh,… Tuy tên gọi khác nhau nhưng mục tiêu và nội dung hoạt động về cơ bản của Hội không thay đổi.

Hội viên cá nhân: là những người có đủ khả năng và điều kiện để tham gia giáo dục người bệnh đái tháo đường, nội tiết và các bệnh chuyển hóa; là các nhân viên y tế, những người làm công tác giáo dục, đào tạo, các nhà nghiên cứu,…làm việc trong và ngoài ngành y tế có quan tâm chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, những bệnh nhân có kiến thức hiểu biết về căn bệnh mình đang mắc, tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện tham gia nhập Hội, được Ban Chấp hành Hội chấp nhận đều có thể trở thành hội viên chính thức.

Hội viên tập thể: Các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực giáo dục bệnh đái tháo đường, nội tiết, chuyển hóa và các bệnh lý liên quan, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dược phẩm, trang thiết bị y tế, thực phẩm chức năng, các trường đào tạo, dạy nghề, trung tâm nghiên cứu khoa học, các đơn vị thông tin tuyên truyền, tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện tham gia nhập Hội, cử người đạidiện tham gia đều được Ban Thường vụ Hội chấp nhận trở thành hội viên chính thức của Hội.

Trên đây là Hướng dẫn chung về việc thành lập các Hội, Chi hội Người giáo dục bệnh ĐTĐ. Căn cứ vào hướng dẫn, các Sở Y tế, các đơn vị các cấp phối hợp với Trung ương Hội triển khai, kiện toàn mạng lưới giáo dục bệnh đái tháo đường tại Việt Nam.

Tong quá trình thành lập cần sự hỗ trợ và chi tiết về mẫu biểu xin liên hệ: Văn Phòng Trung ương Hội Người Giáo dục bệnh Đái tháo đường Việt Nam, Số nhà 52, lô A1, Khu đô thị Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội. Điện thoại: 0983.609.369; Fax: 043.6413.692; email: vanphong.vdea@gmail.com.

Ban chấp hành TW Hội