Menu
×

Củng cố y tế cơ sở, phát triển mô hình phòng khám bác sĩ gia đình

Ngày đăng: 23/09/2017 In bài viết này

SKNT - Y tế cơ sở (YTCS) là tuyến y tế gần dân nhất làm nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, chủ động giám sát phòng chống dịch bệnh và xử trí cấp cứu kịp thời các ca bệnh theo quy định.

Do đó, những năm qua, mạng lưới y tế ở cơ sở của Lâm Đồng đã không ngừng được đầu tư, củng cố, kiện toàn và hướng đến phát triển mô hình phòng khám bác sĩ gia đình (PKBSGĐ) để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân ngày càng cao.

Theo báo cáo của Sở Y tế Lâm Đồng, đến hết năm 2016, toàn tỉnh có 115 trạm y tế (TYT), chiếm 78,2% xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020. Có 45 xã xây dựng nông thôn mới đạt tiêu chí y tế (tiêu chí 15) của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, đạt 41,9% số xã toàn tỉnh; trong đó có 34 xã ưu tiên xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015 (chiếm 79% số xã ưu tiên).

Hướng dẫn chăm sóc sức khỏe cho thai phụ tại Trạm y tế xã Tân Lâm, Di Linh, Lâm Đồng.

Cũng theo Sở Y tế, đến cuối năm 2017, đào tạo và bố trí cán bộ y tế bảo đảm 100% thôn bản có nhân viên y tế; 82% xã, phường, thị trấn có bác sĩ về công tác; duy trì 100% TYT có nữ hộ sinh hoặc y sĩ sản nhi; mỗi TYT xã, phường, thị trấn tối thiểu có 5-7 cán bộ y tế.

Tiếp tục củng cố, xây dựng xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia giai đoạn đến 2020; triển khai có lộ trình xây dựng mô hình PKBSGĐ tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020. Tổ chức khám, lập hồ sơ quản lý sức khỏe cho người dân; trước mắt triển khai cho 30 xã có xây dựng mô hình TYT hoạt động theo nguyên lý y học gia đình năm 2017, sau đó sẽ nhân rộng trên địa bàn tỉnh theo lộ trình triển khai mô hình PKBSGĐ đã được UBND tỉnh phê duyệt. Cụ thể: Phấn đấu đến năm 2020 có ít nhất 120 bác sĩ công tác tại các TYT được đào tạo về Y học gia đình (YHGĐ); có ít nhất 360 y sĩ, điều dưỡng, hộ sinh viên, cán bộ dược công tác tại các TYT hoạt động theo nguyên lý YHGĐ được đào tạo ngắn hạn về YHGĐ; có 80% các TYT hoạt động theo nguyên lý YHGĐ; khuyến khích phát triển và nhân rộng PKBSGĐ tư nhân và PKBSGĐ thuộc Trung tâm Y tế tuyến huyện.

Lộ trình triển khai mô hình PKBSGĐ tại tỉnh Lâm Đồng được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 (từ năm 2016-2017) triển khai 30 TYT hoạt động theo nguyên lý y học gia đình, triển khai các PKBSGĐ tư nhân và PKBSGĐ tại các Trung tâm Y tế huyện theo nhu cầu của cá nhân, đơn vị đáp ứng quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành. Giai đoạn 2 (năm 2018-2020) duy trì 30 TYT đã có PKBSGĐ và hàng năm phát triển thêm 30 TYT hoạt động theo nguyên lý YHGĐ để đến năm 2020 có 120 TYT hoạt động theo nguyên lý YHGĐ; tiếp tục triển khai các PKBSGĐ tư nhân và các PKBSGĐ tại các Trung tâm Y tế huyện.

Nguồn SKĐS